Để bắt đầu khóa học hãy làm theo 2 bước sau

Bước 1: Bấm vào Khóa học mà bạn đã đăng ký

Bước 2: Nhập mật khẩu được cung cấp để bắt đầu học ngay